VIRI

Viri in literatura

1. Letni časi (b.d.). https://sl.wikipedia.org/wiki/Letni_%C4%8Dasi

2. Pomlad (b.d.). https://sl.wikipedia.org/wiki/Pomlad

3. Poletje (b.d.). https://sl.wikipedia.org/wiki/Poletje

4. Jesen (b.d.). https://sl.wikipedia.org/wiki/Jesen

5. Zima (b.d.). https://sl.wikipedia.org/wiki/Zima

6. Hergan, I., Biderman, S., Pavlin, J. (ur). (2017). Spoznavanje okolja 3. Učbenik za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole. Ljubljana, Mladinska knjiga Založba, d. d. https://issuu.com/emka/docs/spoznavanje_okolja_3_ucbenik_2017_p

7. Grošelj, N. in Ribič, M. (2018). Lili in Bine 3. Učbenik za spoznavanje okolja v tretjem razredu osnovne šole. Ljubljana, Založba Rokus Klett, d. o. o.

8. Žuželke. (b.d.). https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDu%C5%BEelke

9. Martinovo. (b.d.). https://sl.wikipedia.org/wiki/Martinovo

10. Hibernacija. (b.d.). https://sl.wikipedia.org/wiki/Hibernacija

11. Zimzelene rastline. (b.d.). https://gump.vojnik.si/tocke/tocka_5.html

12. TVInfodrom (21. marec 2013). Letni časi [Video]. Pridobljeno s https://www.youtube.com/watch?v=57lF41OpaDE

13. Hercog, C. (9. november 2020). Vlakec štirih letnih časov. [Video]. Pridobljeno s https://www.youtube.com/watch?v=zURT2AQR3fE