POMLAD

Spoznal/a in obnovil/a boš:
– osnovne informacije o pomladi,
– kaj počnejo ljudje spomladi,
– kdo so znanilci pomladi,
– nekaj več o živalih
– in vremenu.

Na koncu pa te čakajo še naloge, kjer boš preveril/a svoje znanje.